نشست 98 باشگاه قرآنی نور

حسینیه ساقی کوثر
4 شهریور ماه 1402

سوره مریم

کلید دستیابی به توفیق الهی

استاد هانی چیت چیان
سوره مریم، سوره ذکر رحمت است و رحمت همان افاضه فیض است. همه زندگی انسان همین افاضه فیض است که خیلی وقت ها در زندگی احساس کمبودش را داریم. توفیق یکی از نمونه های شاخص افاضه فیض و زیر مجموعه رحمت است. در این بخش در رابطه با برداشت صحیح از توفیق،عامل توفیق و اینکه چه کسانی از آن بهره مند می شوند، صحبت و مثال هایی از توفیق در آیات مختلف ذکر شده است. عبودیت خدا سر بهره مندی از توفیق است و در هر مسئله ای حرف و راه خدا مشخص است؛ کافی است که به آن عمل کنیم تا توفیق در زندگی مان جاری شود.

تدبر در سوره مبارکه مریم

سرکار خانم ابراهیمی

جلوه ایی از رحمت خدا

استاد هانی چیت چیان
سوره مریم، سوره رحمت خداست. در این بخش در رابطه با جلوه های متفاوت رحمت در داستان حضرت مریم (س) صحبت می شود که فرمول رسیدن به این رحمت، صلات و تزکیه است. در انتها بر مقام شامخ حضرت مریم در دریافت چنین رحمتی تاکید و توصیه ای به مادران برای مطالعه این سوره در دوران بارداری می شود.

نکاتی از سفر حج از منظر سوره مبارکه مریم

سرکار خانم خواجه پیری

ویژگی محبت های ماندگار

استاد هانی چیت چیان

نگاه جدیدی به تقوای ارحام

سرکار خانم پیله ور

فهرست مطالب