ماجرای ما:

«ما به طور جدی می‌خواستیم که قرآن در تک‌‌تک لحظه‌های زندگی ما حاضر باشد!»

 

ممکن است این جمله به نظر خیلی کلیشه‌ای و ساده بیاید، اما واقعا فلسفه‌ شکل‌گیری باشگاه همین بوده! این همان چیزی است که در سایر فعالیت‌های قرآنی به طور کامل پیدا نمی‌کردیم و فقدان آن باعث می‌شد گمان کنیم آنچه از قرآن ارائه میشود پاسخ سوال‌های زمانه‌ی ما نیست. ما یک گروه شدیم و تلاش کردیم محیطی برای انس با قرآن ایجاد کنیم که بتواند پس از مدتی به مهمترین سوال زندگی ما پاسخ بدهد: «هرجا که قرآن می‌خوانیم و نمی‌فهمیم که چه می‌گوید، چه باید بکنیم؟»

حقیقتاً دوست داشتیم نگاه‌مان به پدیده‌های زندگی، با نگاه قرآن فاصله نداشته‌ باشد و در همه تصمیم‌های اساسی زندگی‌مان آنطور رفتار کنیم که خدا دوست دارد. ما به دنبال یافتن راه حلی برای اصلاح رابطه‌ خودمان و خدا و انسان‌های دیگر و محیط اطرافمان هستیم. قرار بوده و هست که باشگاه قرآنی نور جای تمام کسانی باشد که این دغدغه‌ی مشترک را دارند و با فعالیت‌هایشان به این ماجرا کمک می‌کنند.

«تعاونو علی البر و التقوی» این شعار باشگاه قرآنی نور است. ما معتقدیم در جامعه، یک تعاونی لازم است برای اینکه آدمها به خوب شدنِ هم کمک کنند و روش‌هایی که برای تصمیم‌گیری در دو راهی‌های زندگی دارند را، برای انتخاب بهترین راه، با هم به اشتراک بگذارند. ویژگی مهم باشگاهی بودن این جمع، این است که توانمندی افراد در آن، به میزان وقت‌گذاری و تمرین خودِ آنها بستگی دارد. هرکس به دنبال ورزیده‌کردن ماهیچه‌های فکر و روح خودش باشد، اینجا تمرینی برای انجام دادن دارد.

 

فهرست مطالب