نشست 100 باشگاه قرآنی نور

مشهد مقدس
17-19 آبان ماه 1402

سوره طه

چگونه امتداد پیدا کنیم؟

استاد هانی چیت چیان
در اولین جلسه از نشست صدم و در جوار بارگاه علی بن موسی الرضا، سوره مبارکه مریم با محوریت موضوع دغدغه مندی برای ماندگاری و تمام نشدن به عنوان دغدغه مشترک تمامی انسان ها در طول تاریخ بررسی می شود. راهکارهای سوره مبارکه مریم برای رسیدن به ماندگاری: متصل شدن به کتاب خداوند به عنوان چیزی که از ماندگاری آن مطمئن هستیم، وارث نهایی دانستن خداوند، ضایع نکردن نماز، عدم تبعیت از شهوات و انجام باقیات الصالحات می باشد. به جایگاه حضرت زهرا به عنوان پرچم دار ماندگاری در عالم و سوره مبارکه کوثر، زوج سوره مبارکه مریم از منظر ماندگاری نیز اشاره‌ای می شود. در نهایت نیز سوالاتی در رابطه با ماندگاری باشگاه قرآنی نور مطرح می شود تا اعضای باشگاه در طی این نشست به آن فکر کنند.

امتداد جریان ذکر در سوره مبارکه طه

استاد هانی چیت چیان
در سخنرانی دوم نشست صدم در مشهد مقدس، بعد از بیان نکاتی در رابطه با زیارت امام رضا (ع)، روایاتی در فضیلت سوره مبارکه طه خوانده شد و سپس به مروری سریع بر سوره طه و موضوعات اصلی آن پرداخته شد. بلندترین روایت از حضرت موسی در این سوره آمده است؛ وحی به مادر حضرت موسی، بزرگ شدن ایشان در دربار فرعون، ملاقات ایشان با خدا، معجزات ایشان، بازگشت به سمت فرعون، مقابله با سحره و ایمان آوردن ایشان و گوساله پرستی بنی اسرائیل. در ادامه سوره به داستان حضرت آدم نیز اشاره ای می شود. در جمع بندی سوره می توان گفت که پدیده‌اي به نام ذکر وجود دارد که خدا در تمام صحنه‌هاي زندگی انسان، از حضرت آدم(ع) تا حضرت موسی(ع)، داستان اقوام گذشته و درخود قرآن دارد در مورد آن صحبت میکند. ذکر، آن چیزي است که به زندگی انسان نور، بینایی و حیات می دهد و اگر زندگی گرفته، خسته و کلافهکننده است، چون ذکر در آن نیست. حتی انسان کافر هم میتواند متذکر شود؛ حتی فرعون هم می تواند متذکر شود، مشروط بر اینکه اهل پرهیز باشد، حداقل از یک چیز پرهیز کند و یک حدي را نگه دارد.

جریان ذکر در داستان حضرت موسی

استاد هانی چیت چیان

داستان تولد باشگاه

خانم دکتر حق جو

جمع بندی نشست صدم

استاد هانی چیت چیان
در این بخش از نشست استاد چیت چیان به جمع بندی موضوع ذکر پرداختند و به برنامه داشتن برای ذکر شدن قرآن در زندگی تاکید کردند. در ادامه به ارائه راهکارهای برای باقیات صالحات شدن باشگاه نور اشاره نمودند: 1. هرنفر، یک باشگاه قرآنی: راه پشتوانه امام زمان شدن. 2. داشتن توجه ویژه تر به کودکان باشگاه قرآن نور 3. برگزاری همایش سوره توسط اعضای باشگاه قرآنی نور

فهرست مطالب