نشست 104 باشگاه قرآنی نور

حسینیه ساقی کوثر
1402/11/12

سوره قلم

گوهر اختیار

استاد هانی چیت چیان
در مقدمه بحث این نشست، در رابطه با موقف جمعه به عنوان روز ثابت برگزاری نشست ها در طی چندین سال گذشته باشگاه قرآنی نور صحبت شد. به پیوند زمان ها با اتفاقات مختلف زندگی و شگون داشتن این موضوع اشاره شد. به دلیل مقارنت این نشست باشگاه با انتخابات مجلس شورای اسلامی، گوهر اختیار در انسان و اینکه خود فرد مهم ترین عاملی است که می تواند اختیار را از خود سلب کند نیز مورد بحث قرار گرفت.

میثاق نامه سوره مبارکه طه

سرکار خانم فاطمه صیدی

تدبر در سوره مبارکه قلم

استاد هانی چیت چیان
در شروع بحث سوره مبارکه قلم، به ثواب قرائت سوره اشاره می‌شود. سپس برای آشنایی مخاطبین با فضای کلی سوره، آیات قرائت و به زبان ساده توضیح داده می‌شوند و دسته بندی آن ها ارائه می‌شود.

تفاوت های جنسیتی

سرکار خانم ها سعیدی و پیله ور

اخلاق همراه همیشگی دین

استاد هانی چین چیان
در جمع بندی سوره مبارکه قلم، علاوه بر تاکید روی اخلاقیات در دین، به رابطه جدایی ناپذیر اخلاق، دین و عقلانیت اشاره می شود. گاهی برای ایستادگی بر مبانی دین باید شدت به خرج داد و این عین اخلاق است. و از طرفی در کنار واجبات دین، بایستی به اخلاقیات نیز پایبند بود و این عین دینداری است.

شیوه های تدبر در قرآن

استاد مهدوی فر

جمع بندی سوره مبارکه قلم

فهرست مطالب