نشست 103 باشگاه قرآنی نور

حسینیه ساقی کوثر
13 بهمن ماه 1402

سوره طه

نحوه پرداخت صحیح به تفاوت های جنسیتی

کارگروه ریحانه شناسی/ سرکار خانم کرمی

جنسیت موضوع اساسی بشر

استاد هانی چیت چیان
در ادامه و تکمیل مباحث ارائه شده توسط کارگروه ریحانه شناسی، به موضوع جنسیت پرداخته می‌شود که از موضوعات اساسی بشر است. نقص های علمی و عملی باعث شده است که در اندیشه های دینی به این موضوع کمتر پرداخته شود و در عین نیازمندی و کاربردی بودن این مباحث، نواقص بسیار است. موضوع دیگری که درهم آمیختگی بالایی با جنسیت دارد، شاکله است که ضرب آن در جنسیت خیلی مهم است. در انتها نیز پیشنهادی برای ارائه مباحثی از این دست داده شد؛ اینکه بهتر است برای پیشبرد بهرت این دست از مباحث، ابتدا به قوانین و ثابتات موضوع و سپس به مصادیق پرداخت.

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد!

استاد هانی چیت چیان
در این بخش از نشست استاد چیت چیان به بررسی آیات 115 تا انتهای سوره مبارکه طه پرداختند. داستان حضرت آدم، عهد پیشین ایشان، امر به سجده ملائکه، عدم سجده شیطان، شروع دشمنی شیطان با انسان، برگزیده شدن و آغاز ماموریت حضرت آدم بر روی زمین از موضوعات این بخش از سوره است. تمامی آنچه باعث آسایش و مطلوب انسان است، در فطرت او قرار داده شده است. تمامی دین نیز عهدی فطری است که فراموشی و نداشتن عزم، دو چالش انسان در پایبندی به این عهد پیشینش با خداوند است.

راه دستیابی به عصمت

استاد هانی چیت چیان
در جمع بندی سوره مبارکه طه، موضوع ذکر به عنوان عامل رفع نسیان و تقویت عزم معرفی می‌شود. خشیت کلید دستیابی به ذکر است. فعال شدن ذکر، لحظه لحظه زندگی انسان را با اسماء الهی پیوند می‎زند و راه شنیدن وحی را برای انسان باز می‌کند. سوره طه می‌خواهد ذکر را در انسان فعال کند که به واسطه آن گوهر درون انسان مورد توجه‌اش قرار بگیرد و آنچه در خود دارد را در بیرون به دنبالش نباشد. بزرگترین راه رسیدن به عصمت نیز کشف و آگاهی نسبت به همین حقیقت درونی است.

هر لحظه استجابت آوازیست

خانم دکتر حق جو

فهرست مطالب