هفتاد و یکمین نشست باشگاه قرآنی نور

مجازی در فضای اسکای روم – جمعه 1400/3/14

سوره: سوره مبارکه صافات

موضوع : تدبر در سوره مبارکه صافات

استاد هانی چیت چیان – 14 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 1 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 22 دقیقه

خانم محمدی

فهرست مطالب