تولد باشگاه است و سالگرد ازدواج من.

خواستم چیزی بنویسم… اشک امانم نداد…

فقط میتوانم از امام هادی عزیز،  بخاطر متولد شدنش تشکر کنم:

امام هادی! سلام علیکم:)

فهرست مطالب