نود و نهمین نشست باشگاه قرآنی نور

حسینیه ساقی کوثر – 14 مهر ماه 1402

سوره: سوره مبارکه مریم

موضوع : تدبر در سوره مبارکه مریم

استاد هانی چیت چیان – 82 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 61 دقیقه