بزرگترین دلبستگی من با ایده ی تدین نه خدا و نه حتی قرآن که شخصیت والای حضرت زهراست.
انسان بزرگ، انسانی است که جرات انتخاب دارد، میایستد و هزینه ی انتخابش را میدهد. حضرت زهرا در جامعه ای که جایگاه زن را در گور میدید، ایستاد و انتخاب کرد تا آنجا که حتی از شباهت صدایش به پیامبر مایه گذاشت، شاید به احترام صدای پیامبر حرمت خانه ی علی را حفظ کنند.
تمام عمر حضرت فاطمه از تولدش که با نزول کوثر همراه بود تا خاکسپاریه مخفیانه به قدری وقف اسلام شد، که گویی اسلام فاطمه سلام الله علیها را انتخاب کرده بود.

نه ، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست،
فاطمه، فاطمه، است.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا