وجود مبارك سیدالشهداء (علیه‏ السلام) فرمودند: «أنا قتیل العبرة»[۳] ؛ یعنی من كه به هدف اِحیای حق و اِمحای باطل كشته شدم، باید عَبَرات داشته باشم؛ به طوری كه چشمان علاقه‏ مندان به سالار شهیدان پر از اشك شود و آن اشكْ فراوان از شبكهٴ چشم خارج گردد و به صورت انسان عبور كند تا عَبَرات بشود.
این سنّت حسنه، آثار فراوانی دارد، از جمله این كه محبت اهل بیت (علیهم‏ السلام) در قلب شیعیان حضور پیدا می ‏كند؛ آنگاه دوست امامان معصوم (علیهم ‏السلام) هرگز فكر و راه و روش آنان را رها نمی ‏كند؛ زیرا رهبری جوارح به دست جانحه و دل است و زمامداری قلب را محبت به عهده می‏ گیرد و دلِ دوستان حسین بن‏ علی (علیه ‏السلام) جوارح را به صَوْب صراط مستقیم رهنمود می ‏شود.


[۱] شكوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، ص ۲۳۳

[۲] مستدرك الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۶.

[۳] بحارالأنوار، ج ۴۴، ص ۲۸۰.

فهرست مطالب