برای اینکه از روز های باقی مانده #محرم بهترین استفاده را بکنید به چهار نکته دقت کنید:

 

#نیت(نیتمان را ظهور امام زمان (عج) قرار دهیم).

 

#انگیزه: سعی کنید به چشم امام زمانتان(عج) بیایید.
#ابدال افرادی هستند که توسط امام زمان(عج) انتخاب می شوند تا به مردم #یاری برسانند.
مثلا رجبعلی خیاط در مسیری در حال حرکت بود ناگهان جهت راهش را تغییر می دهد و وارد کوچه ای می شود، در آن کوچه صاحب خانه ای وسایل مستاجر خود را بیرون می ریخت. رجبعلی خیاط اجاره آن مستاجر را تسویه کرد تا صاحب خانه او را اذیت نکند.
ممکن است بعضی ها بگویند خیلی دیر است تا برای ابدال شدن تلاش کنم، اما اگر تلاشتان را بکنید میتوانید به خودتان افتخار کنید که #زندگیتان را خرج امام زمان(عج) کرده اید.

 

#نگاه: به کسانی که در جلسات امام حسین(ع) شرکت می کنند به چشم #مهمانان و دعوت شدگان از طرف اباعبدالله(ع) نگاه کنید و با آنان برخورد #خوبی داشته باشید.
برای مثال اگر کسی جا برای نشستن نداشت به او جا بدهید.

 

#عمل: بعد از اینکه نگاهتان را درست کردید پیرو نگاه خود #عملتان را هم #حسینی کنید.
درس عاشورا را با #ایثار، #محبت، #ازخودگذشتگی و… به دیگران بیاموزید.

حجت الاسلام محمد داستان پور

فهرست مطالب