images

بسم الله

۱. سال ۵۸ مناظره ای داغ بین مرحوم مهندس بازرگان و شهید بهشتی تحت عنوان «تخصص بالاتر است یا تعهد و تقوا؟» درصداوسیما برگزار شد شهید بهشتی معتقد بودمسئولین باید متعهد باشندو بازرگان اعتقاد داشت تخصص مهمتر است.
درلابلاى بحث مرحوم بازرگان سوالى از شهید بهشتی پرسید: آقای دکتر فرض کنیم که قصد دارید با اتوبوس ازشهرى به تهران بیایید. راننده ای داریم که جاده را مثل کف دست می شناسه ولی اهل همه جور معصیتی است و راننده دیگری که تازه کار است ولی بسیار متقی و اهل تدین.
شما خانواده تون رو با کدام راننده راهی می کنید؟
در این هنگام شهید بهشتی مکثی طولانی کرده سپس به علامت تایید نظر مرحوم بازرگان، بزرگوارانه فرمودند آقا من دیگه صحبتی ندارم
۲. شهید چمران: می‌گویند تقوا از تخصص لازم تر است. آن را می‌پذیرم اما می‌گویم آنکس که تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد بی تقواست.
۳. شخصیتی شبیه به دکتر چمران در روزگار حاضر، کسی را می‌شناسید؟…

فهرست مطالب