?سرّ اين كه سفارش كرده ‏اند هر روز زيارت عاشورا بخوانيد و نسبت به اهل‏ بيت (عليهم ‏السلام) تولّی داشته و بر آنان صلوات و درود بفرستيد و از دشمنانشان تبرّی بجوييد، براي آن است كه طرز فكر معاندان ايشان منفور شود و گرنه هم ‏اكنون سخن از معاويه و يزيد نيست تا آنها را لعنت كنيم. نام و ياد آنها رخت ‏بربسته و قبرشان نيز زباله ‏دانی بيش نيست، الآن سخن از فكر و راه يزيد و يزيديان عصر است.

?زن فرعون وقتی كه به درگاه الهی دعا كرد، نگفت خدايا مرا فقط از فرعون نجات بده بلكه گفت: «ربّ ابْنِ لي عنْدك بيتاً في الجَنّة ونجّني من فرْعوْن وعمله ونجّني من القوْم الظالمين» یعنی مرا از فرعون و فرعونيان، كه طرفداران سنّت سيّئه و رفتار ناپسند او هستند، نجات بده. تفكرّ برای هميشه باقی می‏ ماند هر چند كه اسم و عنوانش تغيير پيدا كند.

حماسه و عرفان ص ۳۱۰

آیت الله جوادی آملی

فهرست مطالب