بسم الله

مقام مکرر مسجد کوفه
صدای انگشتری است
که بر تیزی شمشیر می‌خورد…

+ اِنّما وَلیّکم الله و رسوله والّذین آمنوا الّذین یقیمون الصّلوة و یؤتون الزّکاة و هم راکعون (۵۵مائده)
+ فزت و ربّ الکعبه

فهرست مطالب