نشست چهل و نهم- تدبر در سوره مبارکه عادیات به همراه ارائه در مورد واژگان سوره و نمود سوره در زندگی

استاد هانی چیت چیان و خانم ها محمدی و حمیدی – 1 ساعت و 9 دقیقه

[us_separator size=”small”]

دانلود صوت        دانلود متن

[us_separator size=”small” show_line=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-style%22%3A%22dashed%22%7D%7D”]

فهرست مطالب