نشست هفتاد و هشتم – بخش اول: مقدمات و ورود به تدبر سوره مرسلات

استاد هانی چیت چیان- 1 ساعت و 11 دقیقه / پیاده سازی توسط خانم راضیه موسوی

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب