نشست هشتاد و نهم- گزارش نهمین ماه از فعالیت کارگروه ریحانه شناسی

[us_separator size=”small”]

کارگروه ریحانه شناسی – 3 دقیقه

[us_separator size=”small”] [us_separator size=”small” show_line=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-style%22%3A%22dashed%22%7D%7D”]

متن: مریم شید پیله‌ور

صدا: زینب صافی

فیلم‌برداری: فاطمه پورمحسنی، مریم شید پیله‌ور و زهرا حسینی

موشن گرافی: فاطمه پور محسنی

تدوین صوت و تصویر: زهرا حسینی

فهرست مطالب