سلام
یک برخورد و دیدار بسیار نزدیک با این حیوان عجیب، برای فهم دقیقتر نهج البلاغه و درک عمیقتر روضه حضرت زینب(س) توصیه میشود.

+ “تلك شقشقةٌ هدَرَت ثمَّ قَرَت!”

فهرست مطالب