برای خواندن متن زیر کمی فراغت ذهنی لازم است. بهتر است مراتب را آرام آرام لمس کنید.

احیانا اگر در حین مطالعه ی این متن صبور هستید و ملال زده نشده اید، ملائکه هوایتان را  دارند ( هوایی مطبوع و بهاری)!!!

چطور می شود از استغفار ملائکه بهره مند شویم؛ همان بیمه ای که اضطراب ( خوف ) و افسردگی ( حزن ) را درمان تضمینی و بدون عود تا آخر عمر می کند؟

روز میلاد حضرت اباعبدالله. 20/1/98

فهرست مطالب