الناز کجایی؟! کجایی؟! کجایی؟!
آمنه تو چرا نمی‌نویسی؟!
زهره تو که شنگولی چرا اینجا شنگولیتت را بروز نمیدی؟!
جناب آقای دائمی! من و آقای ورشابی که رسما از شما خواهش کردیم چیزی بنویسید؛ حتی یک چیزی برای دل‌خوش کردن ما هم نمی‌نویسید؟!
سمیرا! تو که توی قرآن غلت میزنی! چرا تنهاخوری می‌کنی آخه؟!
خانم دکتر حسینی! عایا می‌دانستید که ارائه کافرون شما، یک نفر را به باشگاه چسبانده؟! پس چرا خودتون هیچ‌وقت اینجا نیستید؟!
آقای فرشچی! حداقل شما که آخوند جمعید یک قدمی در سایت بگذارید!
پریچهر! مشحون جان! فاطمه‌ی‌بیوتکنولوژیست! برادران عزیزی که اسم‌هایتان را بلد نیستم! سایت مهم است! باور کنید به اندازه نشست‌ها مهم است!

حتما فکر میکنید باید یک مطلب بلندبالای وزین همه‌چیزتمام بنویسید؟! نه! و الله که نه! این وسوسه خناس ست که جلوی صدور ما رو میگیره! شما اجازه ندید! پناه ببرید!

فهرست مطالب