بسم الله الرحمن الرحیم

یا لطیف

خیلی جالب است که انسان از خوب دیدن و مز مزه کردن یک لیوان شیر گوارا بتواند ایمان به آخرتش افزوده شود…

وَ إِنَّ لَكمُ‏ْ فىِ الْأَنْعَامِ لَعِبرَْةً نُّسْقِيكمُ مِّمَّا فىِ بُطُونِهِ مِن بَينْ‏ِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّرِبِينَ(66)

براى شما در حيوانات عبرتى است كه از آنچه در شكمهايشان هست از ميان سرگين و خون، شير سالم و گوارا به نوشندگان بنوشانيم (66). سوره ی مبارکه ی نحل

معناى آيه اين است كه ما شما را از آنچه كه در بطون انعام است شيرى از ميان سرگين و خون آنها بيرون كشيديم و به شما نوشانديم، كه به هيچ يك از آن دو آلوده نبود، و طعم و بوى هيچ يك از آن دو را با خود نياورد، شيرى گوارا براى نوشندگان و اين خود عبرتى است براى عبرت گيرندگان، و وسيله‏اى است براى راه بردن به كمال قدرت و نفوذ اراده خدا، و اينكه آن كس كه شير را از سرگين و خون پاك نگاه داشته قادر است كه انسان را دوباره زنده كند، هر چند كه استخوانش هم پوسيده و اجزايش در زمين گم شده باشد.

ترجمه الميزان، ج‏12، ص: 418

فهرست مطالب