احساس پسرفت ویران‌کننده است. من هم از تمام چیزهایی که این پسرفت را به رخم می‌کشند فرار کرده ام. اما این‌بار دل را به دریا زدم، گفتم بگذار ببینی در باشگاه چه داشتی… آرشیو یادداشت‌هایم را در سایت قدیمی زیر و رو کردم… “غُرنامه”ام را پیدا کردم… حالم گرفته شد که از یک زمانی به بعد، در باشگاه هم با خودم بدعهدی کردم.
ولی نمیدانم چرا از این یک مورد فرار نکردم! میخواهم سر عهدم برگردم…
آل داوود! شنبه ها با من…

فهرست مطالب