بهترین کتابهایی که درباره عاشورا خوانده ام- 4

ashoora book

محسن حسام مظاهری

از عاشورای حسین تا عاشورای شیعه

محمد اسفندیاری
انتشارات خیمه
در این سالها بسیاری افراد درباره آسیب شناسی عزاداری حرف زده اند. صحیح و غلط. به جا و نا به جا. اهل و نااهل. معمولا هم آنقدر حرف‌ها آشفته و تکراری و غیر دقیق بوده است که باید بگوئیم آسیب شناسی عزاداری خودش به یک آسیب تبدیل شده است.
حساب این کتاب و نویسنده اش اما از همه آن حرفها و صاحبانشان جداست. آقای اسفندیاری… فردی ست به معنای دقیق کلمه محقق و محققی است آزاده، دقیق و باوسواس که انتخاب کلماتش روی حساب است.
کتاب از عاشورای حسین تا عاشورای شیعه هم به نظرم یکی از بهترین آثار ایشان و از بهترین کتابها در موضوع نقد فرهنگ عاشورا و مواجهه ما با عاشورا است.

 

 

فهرست مطالب