یک دعایی بعد از زیارت امام رضا هست که در مفاتیح می توانید پیدا کنید راست کار آدم های بدبخت بیچاره است. به آن که می رسی خوشحال می شوی که از پیش فکری هم به حال تو کرده اند. دقیقا همه آن حرف هایی است که دلت می خواسته بزنی ولی کلماتش را نمی یافتی. وقتی می خوانیش دلت خنک می شود. یک نفس عمیق می کشی و با خودت می گویی: هنوز مسیر باز است!

رَبِّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ حَيَاءٍ وَ أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ رَجَاءٍ وَ أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ إِنَابَةٍ وَ أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ رَغْبَةٍ وَ أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ رَهْبَةٍ وَ أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ طَاعَةٍ وَ أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ إِيمَانٍ وَ أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ إِقْرَارٍ وَ أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ إِخْلاصٍ وَ أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ تَقْوَى وَ أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ تَوَكُّلٍ وَ أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ ذِلَّةٍ وَ أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ عَامِلٍ لَكَ هَارِبٍ مِنْكَ إِلَيْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ،

پروردگارا من از تو درخواست آمرزش می كنم، آمرزش شرم سارى، و درخواست آمرزش می كنم، آمرزش اميدوارى، و درخواست آمرزش می كنم، آمرزش بازگشتن، و درخواست آمرزش می كنم، آمرزش شوق، و درخواست آمرزش می كنم، آمرزش بيم، و درخواست آمرزش می كنم، آمرزش طاعت، و درخواست آمرزش می كنم، آمرزش ايمان، و درخواست آمرزش می كنم آمرزش اقرار، و درخواست آمرزش می كنم، آمرزش اخلاص، و درخواست آمرزش می كنم، آمرزش تقوا، و درخواست آمرزش می كنم، آمرزش توكّل، و درخواست آمرزش می كنم، آمرزش خوارى، و درخواست آمرزش می كنم، آمرزش عمل كننده براى تو، گريزان از تو به سوى تو پس بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،

 

پی نوشت:این دعا را برای خودتان بنویسید و بگذارید در سجاده اتان یا حفظش کنید و در قنوت هایتان بخوانید، خیلی کیف می دهد.

فهرست مطالب