هوالحی

باشگاه مان دارد بزرگ می شود ،

قد می کشد…

جوری که امروز باید برای تولد چند سالگی اش بنویسم

تولدی که امید است برای تک تک نفس های گرم اعضایش

 درست شبیه اسمش ، نور است

نور است و گرمی برای دل هایمان

برای من اما ،باشگاه ،خانه ی نور است

با خاطره هایی پر نور

با درس هایی از جنس مهر

با دوستانی که فکر می کنم جایشان بیش تر روی کهکشان هاست تا روی زمین

پس تولد این خانه را به خودم ،خانوم دکتر حق جوی عزیز عزیزم،مریم مهربانم،زهره ی ماه ترین ، ماجده وسارا پیگیر و دلسوزم وهمه مان تبریک میگویم.

چون کاینات جمله به بوی تو زنده اند

ای آفتاب سایه ز ما بر مدار هم…

حافظ

فهرست مطالب