“فرمود همه زمین ها کربلا و همه روزها عاشوراست، اما نگفت همه شما امام حسینید؛ گذاشت خودتان درک کنید… پس بگرد و درون خودت امام حسین را پیدا کن.”

حاج اسماعیل دولابی

فهرست مطالب