لازم بود به خودم یادآوری کنم!
همه ما باید از لحاظ روح و جسم مراقب خودمان باشیم، چرا که یک جامعه افسرده بیمار به درد امام زمان نمی خورد! امام زمان به یار شاطر احتیاج دارد نه بار خاطر! امام زمان یار پر شور و حال می خواهد نه وبال!
لازم بود به خودم یاد آوری کنم!
همه ما باید مراقب خودمان باشیم، باید ورزش کنیم، شیر بخوریم، سیب گاز بزنیم، همه ما باید دفاع شخصی بدانیم، باید نقاط ضعف و قوت خودمان را بدانیم قوت ها را قوی تر، ضعف ها را برطرف کنیم، هرچیزی که ما را متوقف کند را باید از سر راه برداریم، باید بتوانیم بدویم!
نباید اجازه بدهیم در ما گره سنگینی شکل بگیرد که دیگر نتوانیم بایستیم و ادامه بدهیم، اگر همه این کار ها را کردیم آنوقت باید شروع کنیم تبلیغ کنیم و لطفا هنگام تبلیغ لبخند فراموش نشود:)
به تمام کسانی که در این سایت نفس می کشند.

فهرست مطالب