بسم الله

 

«یا ایها الذین امنوا انفقوا من طیبات ما كسبتم …» 267 بقره
اى كسانى كه ایمان آؤرده ‏اید، از بهترین مواهب و نعمت هایى كه به دست آوردید انفاق كنید 
 
بهترین دستاوردتون که باب طبعتونه و مایه خرسندیتونه چیه؟
از اون انفاق کنید… باهاش سوراخهای اطرافتونو پر کنید
 

فهرست مطالب