کعبه در قبضه ی بولهب هاست

بشنو این ندبه ها شکوه ها را…
 العجل العجل های ما را…

جز تو ای منتقم با که گوییم
 غربت شیعیان شما را ….

کعبه در قبضه بولهب هاست
سربده بانگ تبت یدا را

جلوه کن تا که دنیا بداند
آخر قصه ی کربلا را

فایل صوتی با صدای میثم مطیعی

فهرست مطالب