“کریم” یعنی….

آنکه با آمدنش….

فاطمه شد…

“حضرت مادر”

…پ.ن: آنقدر کریم بود و آنقدر کریم است که فاطمه به واسطه ی تولد او”مادری” می کند برایمان

السلام علیک یا حسن بن علی، یا قره عین فاطمه

فهرست مطالب