خیمه ها برپاست، بسم الله الرحمن الرحیم
کربلا اینجاست، بسم الله الرحمن الرحیم
بار بگشایید یاران چون قرار ما و دوست
در همین صحراست، بسم الله الرحمن الرحیم
ههُـنا مَـوضِـعُ کَـربٍ وَ بَـلا، این سرزمین
قتلگاه ماست، بسم الله الرحمن الرحیم
خیمه¬گاه بزم عشاق خدا در دشت خون
تا ابد برپاست، بسم الله الرحمن الرحیم

دانلود فایل صوتی

فهرست مطالب