[۱] شَعْبانُ الَّذى‏ حَفَفْتَهُ مِنْکَ بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ. ماه شعبان است که اطراف آن را به رحمت و خوشنودى خود پوشاندى.

[۲] دعای ندبه

فهرست مطالب