چهل و یکمین نشست باشگاه قرآنی نور

امامزاده صالح بن موسی الکاظم – پنج شنبه 1397/6/1

سوره: سور مبارکه الر

موضوع : جمع بندی سور مبارکه الر

استاد هانی چیت چیان – 3 ساعت و 55 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 41 دقیقه

فهرست مطالب