چهل و سومین نشست باشگاه قرآنی نور

امامزاده صالح بن موسی الکاظم – پنج شنبه 1397/7/26

سوره: سوره مبارکه شعرا

موضوع : تدبر در سوره مبارکه شعرا

آقای خواحه محمود – 22 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 49 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 56 دقیقه

فهرست مطالب