پنجاه و یکمین نشست باشگاه قرآنی نور

امامزاده صالح بن موسی الکاظم – پنج شنبه 1398/5/3

سوره: سوره مبارکه اعلی

موضوع : تدبر در سوره مبارکه اعلی

[us_separator size=”small” show_line=”1″ thick=”3″ style=”dotted”]

آقای حمیدزاده – 10 دقیقه

خانم محمدی و خانم گلزاری – 21 دقیقه

آقای خواجه محمودآبادی – 37 دقیقه

خانم محمدی و استاد هانی چیت چیان – 39 دقیقه

خانم ها محمدی و حمیدی – 1 ساعت و 12 دقیقه

خانم حجابی – 18 دقیقه

فهرست مطالب