پنجاه و چهارمین نشست باشگاه قرآنی نور

امامزاده قاضی الصابر – جمعه 1398/8/10

سوره: سوره مبارکه حدید

موضوع : انفاق

خانم سرابی – 16 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1ساعت و 31 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 56 دقیقه

فهرست مطالب