پنجاه و سومین نشست باشگاه قرآنی نور

امامزاده قاضی الصابر – جمعه 1398/7/12

سوره: سوره مبارکه حدید

موضوع : انفاق

خانم کرمانی – 10 دقیقه

آقای خواجه محمود آباد – 20 دقیقه

3. مداحی به مناسبت ایام شهادت حضرت رقیه

آقای  گلزاری – دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 8 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 42 دقیقه

فهرست مطالب