وقتی ما تو را نداشته باشیم یک عالمه سوال بی جواب داریم… اینجا را درست کردیم تا سوالهایمان را آماده کنیم که نگویند برای آمدن امامشان حتی سوال هم نداشتند. قرار گذاشتیم که قرآن که می‌خوانیم سوالاتمان را از آیه‌هایی که نمی‌فهمیم در قلک پرسش‌گاه جمع کنیم. سؤالاتمان را به اهلش نشان بدهیم ودنبال جواب بگردیم اما همه دلخوشیمان این است که تو سؤالاتمان را ببینی و بپسندی و شبهای قدر از آنچه بر قلب نازنینت نازل می‌شود به قلب‌های ما انفاق کنی…

ارسال سؤال

{KomentoDisable}

پرسش‌ها

[widgetkit id=”50″ name=”پرسش گاه”]

ارسال پاسخ

فهرست مطالب