– زرشك خنك است.

– سالهاست دعا مي كنم خدايا چنين نباشم. البته ته دلم اينست من عوض بشو نيستم.

-گاهی سعی می کنم کارهای متفاوتی انجام دهم اما وقتی روح همان است دل همان است چه فایده؟

– سوغات دیگر مشهد این راز بود!

اینکه گره های روحی چه بسا آسانتر از گره های مادی، چه بسا آسانتر از مشکلات جسمی حل شوند.

استاد چیت چیان می گوید گره های روحی با یک تغییر نگاه باز می شوند..

بروید حرم امام رضا یا هر شفاخانه دیگری و فکر کنید چرا چنینم؟؟ اگر چنین نباشم چه می شود؟ اگر بی نهایت چنین باشم چه می شود؟…

بعد اگر از نگرشتان راضی نیستید آن را عوض کنید.

به خودتان بگویید که ببین آخرش هیچ چیز نیست یا اینکه آخرش اصلا خوب نیست.

بعد میتوانید راحت، سبکبال، “خنک” از حرم امام رضا، از هر جا که در آن نشسته اید، به شفا گرفتن خارج شوید…

فهرست مطالب