اگر مردم در قیامت و لب حوض کوثر محضر امیرالمؤمنین علیه السلام می‏ رسند، انسان سعی کند همین جا برسد.. آیت الله ناصری

فهرست مطالب