بسم الله الرحمن الرحیم

در قرآن کریم، داستان رسالت حضرت موسی و مامور شدن به هدایت فرعونیان بارها آمده و از زاویه های مختلف این داستان مطرح شده است. زاویه عرفانی قضیه بسیار زیبا است

هنگامی که موسی قصد هدایت داشت، کمی دلهره بود، اما خداوند متعال به خوبی دلداری داد

قالَ لا تَخافا إِنَّنی‏ مَعَکُما أَسْمَعُ وَ أَرى‏

(سوره طه، آیه ۴۶)

{خداوند} فرمود : نترسید، قطعا من همراه شما دو نفر هستم، می بینم و می شنوم

***

صرف نظر از داستان، دلداری خداوند چراغ راهی برای تمامی مشکلات زندگی هست. موسی صرفاً به خاطر آورد که خداوند همراه اش هست، خدا حضور دارد ، قضایا را خدا می بیند و می شنود، دلش قرص شد . . .

فهرست مطالب