هشتاد و یکمین نشست باشگاه قرآنی نور

مدرسه فائزون – جمعه 1401/1/12

سوره: سوره مبارکه نازعات

موضوع : تدبر در سوره مبارکه نازعات

استاد هانی چیت چیان – 24 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 54 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 8 دقیقه

فهرست مطالب