نشست چهل و نهم- تدبر در سوره مبارکه عادیات به همراه ارائه در مورد واژگان سوره و نمود سوره در زندگی

استاد هانی چیت چیان و خانم ها محمدی و حمیدی – 1 ساعت و 9 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب