نشست چهل و نهم- اهمیت صبح دار شدن برای زندگی مجاهدانه با توجه به دعای صبح (دعای حریق) حضرت فاطمه به همراه ارائه اعضای باشگاه

استاد هانی چیت چیان و خانم شایان – 1 ساعت و 5 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب