نشست چهل و نهم- اهمیت صبح دار شدن برای زندگی مجاهدانه با توجه به دعای صبح (دعای حریق) حضرت فاطمه به همراه ارائه اعضای باشگاه

استاد هانی چیت چیان و خانم شایان – 1 ساعت و 5 دقیقه

[us_separator size=”small”]

دانلود صوت        دانلود متن

[us_separator size=”small” show_line=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-style%22%3A%22dashed%22%7D%7D”]

فهرست مطالب