نشست چهل و ششم – بیان مقدمه ای در مورد شخصیت حضرت فاطمه و لزوم شناخت سبک زندگی ایشان و کلیاتی در مورد سوره نمل

استاد هانی چیت چیان- 32 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب