نشست پنجاه و چهارم – مرور سوره مبارکه حدید با محوریت موضوع انفاق

استاد هانی چیت چیان- 1 ساعت و 31 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب