نشست پنجاه و ششم – قرائت پیام تسلیت مقام معظم رهبری به مناسبت شهادت سردار سلیمانی / جمع خوانی سوره مبارکه حشر

[us_separator size=”small”]

سرکار خانم محمدی  – 16 دقیقه

[us_separator size=”small”] [us_separator size=”small” show_line=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-style%22%3A%22dashed%22%7D%7D”]

فهرست مطالب