نشست پنجاه و ششم – قرائت پیام تسلیت مقام معظم رهبری به مناسبت شهادت سردار سلیمانی / جمع خوانی سوره مبارکه حشر

سرکار خانم محمدی  – 16 دقیقه

فهرست مطالب