نشست پنجاه و سوم – ارائه مطالب تکمیلی در مورد سوره مبارکه حدید با محوریت موضوع انفاق

استاد هانی چیت چیان- 42 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب