نشست پنجاه و سوم – ارائه ایده های حاصل از تدبر در سوره مبارکه حدید توسط اعضای باشگاه به همراه نظرات استاد چیت چیان

استاد هانی چیت چیان- 1 ساعت و 8 دقیقه

دانلود صوت        دانلود متن

فهرست مطالب