نشست هفتاد و هفتم – تدبر در سوره مبارکه ذاریات – زندگی انسان ففرو الی الله

[us_separator size=”small”]

استاد هانی چیت چیان – 17 دقیقه

[us_separator size=”small”]

دانلود صوت        دانلود متن

[us_separator size=”small” show_line=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-style%22%3A%22dashed%22%7D%7D”]

فهرست مطالب